Haalbaarheidsstudie walstroom Scheldekaaien

In het kader van het Masterplan Scheldekaaien dat de heraanleg en herinrichting van de Scheldekaaien definieert werd de technische, financiële en juridische haalbaarheid van walstroom geanalyseerd. Hierbij werd zowel de zeevaart als de binnenvaart bekeken, en werd er rekening gehouden met het specifiek karakter van de Scheldekaaien, met name met de overstroombaarheid en het gebruik als wachtkaai.

 

In de inventarisatiefase werd gebruik gemaakt van de door Haven Antwerpen verstrekte gegevens van de schepen die aanmeerden aan de Scheldekaaien in 2011. Deze gegevens laten toe om de walstroombehoefte te bepalen aan de hand van de berekende verbruiken en vermogens voor de aanmerende schepen.

Op basis van deze gegevens werd een technische oplossing gedefinieerd die rekening houdt met het specifieke karakter van de Scheldekaaien. Het feit dat de Scheldekaaien in functie van wind en tij kunnen overstromen, en het gebruik als wachtkaai heeft een impact op de haalbaarheid van walstroom.

Uit de economische en juridische analyse werd het meest gunstige scenario geselecteerd en werd beschreven hoe dit ingepast kan worden in de toekomstvisie voor de Scheldekaaien. Mits de installaties juist gedimensioneerd worden is het mogelijk om economisch rendabele installaties te realiseren, waarbij de verkoopsprijs voor walstroom gelijk of lager is dan de kost voor het opwekken van een kwh elektriciteit door middel van scheepsgeneratoren.