Leasinvest: waterproblematiek gebouw Motstraat Mechelen

Op vraag van Leasinvest heeft Ingenium de vochtproblematiek in het gebouw aan de Motstraat te Mechelen onderzocht. In eerste instantie zijn alle bouwkundige en bouwfysische oorzaken onderzocht (condens ter hoogte van regenwaterafvoerkolken, dakisolatie....). Daarnaast werd ook de airconditioning onderzocht. Door het typisch systeem van luchtinblaas en -afzuig en de lage inblaastemperaturen was er een risico op condensvorming. De verschillende oorzaken werden in kaart gebracht en oplossingen werden voorgesteld.