Alpha Cloud Mechelen

Alpha Cloud bouwt een modulair datacenter van 3 x 500m² te Mechelen. Als sleutel op de deur project mochten de firma's zelf een concept aanbieden. Ingenium ondersteunde Alpha Cloud bij het vergelijken van de verschillende HVAC aanbiedingen op vlak van concept, capaciteit alsook de voor- en nadelen. Als onafhankelijke partij berekende Ingenium de PUE van elke oplossing om tot vergelijkbare resultaten te komen en tot een eenduidige evaluatie van de energie-efficiëntie.