Zwembad De Nekker

Het recreatiecentrum De Nekker werd uitgebreid met een zwembad. Ingenium maakte de studies van alle technische installaties, waarbij de nadruk werd gelegd op efficiënt gebruik van energie en water.

Het provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker heeft zijn faciliteiten in 2013 uitgebreid met een nieuw binnenzwembad en plant de vernieuwing en uitbreiding van de sporthal. Met deze uitbreiding wenst de Provincie Antwerpen te beantwoorden aan de behoefte aan infrastructuur. Vooral vanuit de scholen kwam de vraag naar een locatie voor schoolzwemmen in de Mechelse regio. Naast het nieuwe zwembad werden tegelijk de aanwezige horecafuncties en de binnenspeeltuin uitgebreid en aangepast. Ingenium stond in voor de studies van alle technische installaties. Belangrijke aspecten hierbij zijn vooral de ventilatie en de waterbehandeling.

Een belangrijke uitdaging hierbij is het beperken van de energieverbruiken en het waterverbruik. Diverse besparende toepassingen zijn in het ontwerp geïntegreerd: warmtepompen op de extractielucht van het zwembad, warmtepompen op het afvalwater van zwembad en douches, energiedak, en verregaande beperking van het suppletiewater door toepassing van best beschikbare technieken (BBT). Daarbij heeft Ingenium ook de EPB verslaggeving uitgevoerd en de haalbaarheidsstudie alternatieve energie.

Naast de ontwerpopdracht stond Ingenium tevens in voor de opmaak van het onderhoudsdossier voor het sportcentrum De Nekker te Mechelen.  Het onderhoudsdossier omhelst specifiek het onderhoud van de HVAC- en waterbehandelingsinstallatie van de bestaande sporthal en de uitbreiding met de sporthal tijdens de waarborgperiode van de nieuwe installaties. Ingenium volgt het geleverde onderhoud ook op.

Het zwembad en de sporthal bieden nog bijkomende besparingsmogelijkheden, enerzijds door bijkomende energiebesparende investeringen (die werden uitgesteld) en anderzijds door een actief energiebeheer.

Ingenium begeleidt samen met Rebelgroup, Field Fisher Waterhouse en Freemind de opmaak van een onderhouds- en energieprestatiecontract voor het zwembad en de sporthal. In een voorstudie werd de mogelijkheid onderzocht voor energielevering en – uitwisseling tussen bestaande of nieuwe gebouwen op de site van De Nekker of in de nabije omgeving (o.a. Nekkerhallen, Utopia, schaatspiste…).