Parkeergeleidingssysteem, Stad Mechelen

De stad Mechelen beschikt over een parkeergeleidingssysteem waarbij borden op strategische plaatsen het aantal plaatsen in de diverse parkings aangeven. Dit systeem diende vernieuwd en uitgebreid te worden, gezien er een extra aantal parkings in de stad bijgekomen zijn.

Ingenium voerde een studie uit m.b.t. de communicatiefaciliteiten en het beheer van het centrale systeem om tot een kosteneffici├źnter systeem te komen. Een bestek werd opgemaakt voor het vervangen en uitbreiden van de dynamische wegwijzerborden, het implementeren van een goedkopere communicatietechnologie en het beheer van het centrale geleidingssysteem te optimaliseren.
Tevens werd een onderhoudscontract van 5 jaar afgesloten.

De communicatie tussen de parkings, dynamische borden en het centrale systeem gebeurt op basis van GPRS.
Het centrale systeem kan elke parking of parkeerrouteaanduiding derogeren voor bijvoorbeeld hulpdiensten of events.
De mogelijkheid is voorzien om de bezettingsgegevens van de parkings door te geven aan 'Be Mobile'.