Telefonie-infrastructuur, Brandweer Brugge

Bij de dispatching van de brandweer te Brugge was er nood aan een goed logsysteem voor de telefonische noodoproepen. Ingenium deed de studie en maakte een bestek op voor een voice logger die zowel de telefonische als radiocommunicatie opneemt en voorziet van een timestamp die opzoekingen gemakkelijk maakt. De brandweerkazerne werd tevens voorzien van een DECT-systeem dat door Ingenium is bestudeerd en waarvan het bestek werd opgemaakt. De uitvoering werd tevens door Ingenium begeleid. Daarnaast werd een kostenbatenanalyse uitgevoerd voor de installatie van een SIMbox op de telefooncentrale van het telefonienetwerk van de stad Brugge, om de communicatiekosten van vaste naar mobiele oproepen te drukken.