Studie houtverbrandingsinstallatie en warmtenet Bocholt

Ingenium dimensioneert een nieuwe biomassa-installatie en lokaal warmtenet in Bocholt. De installatie gebruikt geoogste houtkanten als brandstof. Via het warmtenet worden gebouwen van het Provinciaal Vormingscentrum Landbouw, het Biotechnicum en twee nieuwe scholen verwarmd.

Sinds begin 2013 gaat in Noord-Limburg een project van start om energie uit houtkanten te oogsten en energetisch te valoristeren. Houtkanten zijn in deze regio typisch veelvoorkomende landschapselementen.

Op de locatie waar het Provinciaal Vormingscentrum Landbouw, Biotechnicum en de lagere en kleuterschool gevestigd zijn, wordt een centrale stookplaats met houtkanten als brandstof voorzien. Via het warmtenet wordt de warmte aan de verschillende gebouwen op de site aangeleverd;

Ingenium verzorgt voor BB Innovatiesteunpunt drie taken: 1) dimensionering van de houtverwarmingsinstallatie, 2) dimensionering van het warmtenet met inkoppeling van de bestaande gebouwen en 3) opmaak van een investeringsplan.

De stookplaats heeft een vermogen van 400 kW, met een waterbuffer.