Bioversneller - audit en begeleiding onderhoudscontract

In opdracht van de nv Bio-accelerator heeft Ingenium in eerste instantie een audit conform de NEN 2767 uitgevoerd op de technische installaties van de Bio-versneller. Op deze manier werd de toestand van het onderhoud en de conditie van de installaties in kaart gebracht.

Aansluitend werd het lopend onderhoudscontract voor de fase 1 geanalyseerd en werden de mogelijke optimalisaties in dit contract aangeduid en met de onderhoudsfirma onderhandeld. Daarnaast werd ook de risico analyse die door de onderhoudsfirma uitgevoerd werd beoordeeld en besproken. Als sluitstuk werden ook de installaties uit de fase 2 die later gebouw is, aan het contract toegevoegd.