Universitair Ziekenhuis

Volgens het masterplan II van Llewelyn-Davis, plant het ziekenhuis in de volgende jaren investeringen in nieuwe gebouwen voor een totaal van ongeveer 50.000.000,00 EURO. INGENIUM werd aangesteld als ingenieursbureau technische uitrusting, dankzij vroegere ervaringen waarbij de kwaliteit en het professionalisme van INGENIUM de directie van het ziekenhuis overhaalde om verder samen te werken. INGENIUM bestudeerde en ontwierp in 1991 in een recordtempo de herinrichting van de afdeling neonatologie. Specifiek aan deze opdracht was het hoge tempo, de asbestverwijdering en de extreem strenge eisen van klimaatbeheer en elektrische veiligheid. Ondertussen heeft INGENIUM de studie en het ontwerp van de tweede fase van het Masterplan van het UZ Gent gerealiseerd. Het betreft hier ondermeer een nieuw gebouw voor pediatrie. INGENIUM heeft ongeveer voor een bedrag van 18.000.000,00 EUR (excl. BTW) technische installaties bestudeerd. (Project werd momenteel stilgelegd) Daarenboven doet Ingenium de veiligheidsco├Ârdinatie ontwerp voor het gebouw voor de pediatrie. Ingenium heeft tevens in opdracht van UZ Gent het energieplan opgesteld voor het geheel van de gebouwen gelegen op de site van het universitair ziekenhuis te Gent. Dit energieplan omvat een analyse van de energieverbruiken, een overzicht en analyse van de gebouwen en de specifieke technische installaties voor verwarming, koeling en ventilatie en gedetailleerde haalbaarheidsstudies voor de ge├»dentificeerde energiebesparende maatregelen en investeringen. Het energieplan werd overeenkomstig het besluit Energieplan opgesteld en conform verklaard door het VEA (Vlaamse Energieagentschap).