Beleidsnota ICT, Stadsbestuur Brugge

Door de toenemende vraag naar informatisering van de stadsdienstenĀ verleende Ingenium advies bij het opstellen van een globaal ICT-beleidsplan en assisteerde het Bestuur bij het maken van de juiste keuzes inzake ICT. Tevens werd de ICT-begroting doorgelicht en vergeleken met die van andere besturen in functie van het behoefteprofiel. Het stadsbestuur beschikte daarmee over een middellange termijnvisie voor ICT in de stad.