A.Z. Sint-Lucas, masterplan - communicatie

Het A.Z. Sint Lucas te Brugge beschikt over een diversiteit van communicatiesystemen in het ziekenhuis die hetzij recent hetzij minder recent zijn. De opdracht voor Ingenium bestaat erin een inventaris van de communicatiesystemen op te maken, de communicatiebehoeften van de verschillende gebruikers vast te leggen en een masterplan op te maken. Dit 'masterplan communicatie' geeft een toekomstvisie voor de verdere uitbouw of afbouw van de diverse communicatiesystemen. Tevens wordt de Business Continuity van het datacenter beschouwd en een oplossing uitgetekend voor redundante communicatiepaden