Studieopdracht Stadsnetwerk Ieper

De stadsdiensten van Ieper zijn verspreid over de stad wat op vlak van ICT infrastructuur een uitdaging en kost is om een vlotte communicatie voor spraak en data te bewerkstelligen. In de oorspronkelijke toestand werkte men met draadloze verbindingen die een tekort aan capaciteit vertoonden. Ingenium voerde een haalbaarheidsstudie uit om de toekomstige ICT stromen over een city network op basis van glasvezel te transporteren. Daardoor kan een groot deel van de draadloze verbindingen afgebouwd worden. Het glasvezelnetwerk is in staat om zowel telefonie, datacommunicatie als videobeelden te transporteren en wordt fasegewijs uitgevoerd.