Uitbreiding cameranetwerk, Stad Mechelen

De stad Mechelen die reeds een 20-tal camera's op haar grondgebied had, besliste om de bestaande camerabewaking nog verder uit te breiden. De studie, ontwerp en begeleiding van deze uitbreiding is door Ingenium gebeurd.

De uitbreiding omvat een 25-tal extra camera's voor stadsbewaking en bewaking van het Politiegebouw zelf alsook een aantal mobiele camera's die bij bepaalde manifestaties kunnen ingezet worden. Op de Sint Romboutstoren werd een WiMax-netwerk aangelegd die het grondgebied over 360° dekt voor de mobiele verbindingen en werd de ganse IT-infrastructuur uitgebreid via glasvezel en draadloze verbindingen voor het transport van de beelden van de camera's. De bestaande videowall werd uitgebreid en de opslagserver werd vervangen door een server met voldoende capaciteit om alle beelden op een kwaliteitsvolle manier te kunnen opslaan.