Meerjarenplan Vlaams Parlement en Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers

Voor de opmaak van een investeringsplan deed het Vlaams Parlement een beroep op Ingenium. Op basis van de Nederlandse norm NEN 2767 stelde Ingenium een gestructureerd investeringsplan op.

Ingenium biedt ondersteuning in het kader van het meerjarenplan technische uitrusting van het Vlaams Parlement en het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers.

Voor de opmaak van het meerjarenplan is uitgegaan van de Nederlandse norm NEN 2767 (Conditiemeting van bouw- en installatiedelen). Deze norm laat toe om op een objectieve en eenduidige wijze te werken.

Ingenium evalueert de installaties op basis van gebreken, conditie en ouderdom. Daarbij wordt aan elk installatiedeel een score toegekend in relatie tot de toestand waarin het onderdeel zich bevindt. Deze score bepaalt, samen met het belang van het installatiedeel, de voorgestelde timing voor vervanging.

Er is een tijdslijn opgesteld van de te verwachten investeringen. Voor de investeringen die binnen de periode van 5 jaar vallen, is ook een eerste budgetraming opgemaakt. Het investeringsoverzicht is vervolledigd met de economisch interessante investeringen uit onze energiestudie voor beide gebouwen.