Blue Gate Antwerpen - Haalbaarheidsstudie

Blue Gate Antwerp is een prestigieus reconversieproject dat ten zuiden van Antwerpen een energiepositief bedrijventerrein wil realiseren. Ingenium onderzoekt vanuit de energiebehoeftes de haalbaarheid van duurzame strategie en ontwikkelt een globale visie tot realisatie. Het gebruik van restwarmte en reststromen werd in deze studie onderzocht.

Waar ooit petroleumschepen aanmeerden, rest nu enkel nog een vervuild en verlaten bedrijventerrein van 73 ha op het voormalige Petroleum Zuid. Het terrein heeft echter een enorme potentie door zijn unieke ligging: dicht bij het stadscentrum en is vlot bereikbaar voor alle transportvormen.

Blue Gate Antwerp revaloriseert het terrein tot een energiepositief bedrijventerrein, met eco-effectiviteit als kernfilosofie. Op het terrein komt er een nieuwe kade met logistiek, hoogwaardige productie, onderzoek en ontwikkeling en een belangrijke groene corridor.

Ingenium onderzoekt in opdracht van Stad Antwerpen voor het projectgebied de haalbaarheid van diverse duurzame strategieën en bundelt deze tot een globale visie.
Volgende energiemogelijkheden worden onder meer nader onderzocht: windturbines, biomassa, recuperatie van afvalwarmte en restenergie, energieopslag, ...
Ook wordt de mobiliteit via elektrische wagens, H2 en biogas als brandstof geëvalueerd. Blue Gate Antwerp wenst namelijk een demonstratieproject te zijn voor een duurzame mobiliteit.
De studie loopt in opdracht van en in nauwe samenwerking met de Vlaamse Milieuholding / Participatie Maatschappij Vlaanderen en Stad Antwerpen.