Home  / Projecten / KULAK

KULAK

Bij de start van de nieuwe campus Kortrijk heeft Ingenium de technische uitrustingen bestudeerd bij volgende gebouwen: Studentenhuis, Auditorium wijsbegeerte en letteren met bibliotheek, gebouw wetenschappen met laboratoria en seminarielokalen, meisjespeda, leslokalen en labo’s voor faculteit geneeskunde, Interdisciplinair researchcentrum met bijhorend Animalium, studentendorp, gebouw rectoraat en algemeen beheer. De bestudeerde technische installaties waren o.a. HVAC, elektriciteit, sanitair, liften, keuken, labo-uitrustingen, video in gesloten circuit, oproepinstallaties, simultaan vertalingen en taallabo’s, installaties in trillingsvrije zones van de researchafdelingen, absoluutfiltering voor radioactief afval, dissectiezalen. In 1994 werden de ventilatie en verwarming van het Animalium gerenoveerd voor een bedrag van ± 99.000,00 EUR In 1997 werd het studentenhuis volledig gerenoveerd voor een investering van ± 235.000,00 EUR De laatste jaren werden de stookplaatsen en de hoogspanningscabines vernieuwd. In 2006 – 2007 werden de technische installaties ontworpen voor een nieuw onderwijsgebouw D en de uitbreiding van de Spina. De uitvoering is gestart. In 2007 werd de studieopdracht voor de koeling van het interdisciplinair researchcentrum toegewezen.