Berlaymontgebouw

Op initiatief van Minister André Flahaut en de Europese commissaris Erkki Liikanen, werd in 1995 het renovatieproject van het Berlaymont gebouw gelanceerd. De verwijdering van de asbest begon. Het Berlaymont gebouw huisvest de Europese commissarissen, hun kabinetten en verwante diensten, wat een totaal geeft van 2.700 ambtenaren. De structuur van het Berlaymont gebouw, ontdaan van asbest en van alle afwerking en bekleding, is praktisch intact gebleven. De structurele veranderingen dienden om aan de nieuwe vereisten op gebied van veiligheid te beantwoorden en het gebouw te ontdoen van zijn circulatie- en oriëntatie problemen en tezelfdertijd de vereisten van de Commissie te integreren. De kantoren zijn zo georganiseerd dat ze, door gebruik van een nieuwe module van 1,2 m (in plaats van 1 m), het 'gang'-effect van standaardkantoren teniet doen, en tegelijk zowel een maximale bezettingsgraadflexibiliteit als het behoud van de bestaande capaciteit garanderen. De kantoren halen voordeel uit zorgvuldig bestudeerd hygiënisch, fysisch, fysiologisch en visueel comfort. Ze beantwoorden aan de criteria zoals vastgelegd in de nieuwe ruimtelijke richtlijnen. De hoofdhallen van de centrale kern worden multifunctionele zones voor foyers, ontmoetings- en receptieruimtes, tentoonstellingsruimtes of voor circulatie. Bij het herstructureren van de sanitaire faciliteiten, de archieven, de technische en hulp-ruimtes, kan zo beter gebruik gemaakt worden van de ruimte die overblijft in de structuur. Het gevelsysteem is een hoogtechnologische gordijnmuur met openende ramen, beschermd door een zonnescherm. Deze wordt computergestuurd, met mobiele glaspanelen die een optimaal comfort en een minimaal energieverbruik bieden. Deze levende gevel reageert direct op klimaatomstandigheden en beschikbaar daglicht. Specialisten hebben reeds verklaard dat het een van de hoogst technologische gevels van dit soort zal zijn, vanuit het standpunt van energiebesparing, toegankelijkheid en comfort. Ingenium realiseerde het concept en de schematische ontwerpen van de branddetectie, het gebouwenbeheersysteem en de multimedia- faciliteiten binnen het gebouw.