Energieaudit Europese Raad

In opdracht van de Europese raad voerde Ingenium de energieaudits uit voor een drietal gebouwen.

De Europese Raad wenste de energieprestatie van het gebouwenpatrimonium te verbeteren. Er werden energieaudits uitgevoerd voor 3 gebouwen: Justus Lipsius (227.300 m²), Lex Consilium (82.600 m²) en Creche (6.000 m²). De energieaudits dienden te voldoen aan de eisen opgelegd door het Brussels Gewest binnen de milieuregelgeving.

Energie-audit van de gebouwen JUSTUS LIPSIUS (227.283 m²), LEX (82.583 m²) en Crèche (6.023 m²)

  • Organisatorische analyse van energiemanagement
  • Gegevensverzameling, analyse en beschrijving van de belangrijkste energetische kenmerken van het gebouw
  • Thermografiecampagne
  • Meetcampagnes elektriciteitsverbruik
  • Ontwikkeling van een energiebalans
  • Modellering van het energiesysteem van het gebouw (simulatie)
  • Ontwikkeling van een actieplan voor energiebeheer
  • Regelgevend energieauditrapport, in overeenstemming met de vereisten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Gedetailleerd energie-auditrapport
  • Presentatie van conclusies