LDC De Waterspiegel

In opdracht voor het OCMW Gent wordt in de wijk Meulestede het Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel gepland. Deze nieuwbouw wil ondersteuning bieden om de buurtbewoners, en in het bijzonder de senioren, langer kwaliteitsvol en zelfstandig te laten thuiswonen. Het dienstencentrum wil een trefpunt in de buurt zijn, activiteiten organiseren, informatie verstrekken en activiteiten organiseren. In dit gebouw met petanquebanen, ontmoetingsruimtes, cafetaria, crea-lokalen, een polyvalente ruimte, … ontwerpt Ingenium de volledige technische installaties