Energieplan luchthaven Zaventem BIAC

Ingenium heeft in opdracht van TBAD (The Brussels Airport Company) het energieplan voor de luchthaven van Zaventem opgesteld. Het energieplan werd in 2010 en 2014 geactualiseerd. 

Ingenium heeft in opdracht van BIAC (Brussels International Airport Company) het energieplan voor de luchthaven van Zaventem opgesteld (2006). Dit gebeurde in samenwerking met Cenerpro. Het energieplan omvatte enerzijds de analyse van de warmteproductie en het warmtedistributienet voor de twee centrale stookplaatsen (60 MW en 35 MW). Anderzijds werd voor alle luchthavengebouwen in beheer van BIAC energiesparende maatregelen geïdentificeerd en becijferd overeenkomstig de bepalingen van het besluit Energieplan. Het energieplan werd door het VEA (Vlaamse Energieagentschap) conform verklaard.

In 2010 werd het energieplan succesvol geactualiseerd.  Ook deze actualisatie was een geslaagde samenwerking tussen Ingenium en Cenerpro.  Opdrachtgever voor de actualisatie was the Brussels Airport Company, de opvolger van BIAC.