M@liNet ICT-infrastructuur - Stad Mechelen

De stad Mechelen opteerde voor een eigen hogesnelheidsnetwerk met de naam 'M@liNet' om zich voor te bereiden op de 21ste eeuw. Op dit netwerk zijn telefooncentrales en computernetwerken van de verschillende diensten met elkaar verbonden tot één geheel dat centraal beheerd wordt. Ingenium tekende het telefoon- en datanetwerk uit en begeleidde de uitvoering tot de eigenlijke realisatie. Idem voor de Internettoegang met firewall en Virtual Private Network voor meer dan 20 locaties, alsook de gestructureerde bekabeling en de bouw van een datacenter om de ganse centrale IT-apparatuur te huisvesten.