Onderwijs & Navorsing 4, KUL

Onderwijs en Navorsing 4 is een laboratoriumgebouw van ca. 40.000 m², specifiek voor biotechnologie en is gevestigd op de campus Gasthuisberg van de Katholieke Universiteit te Leuven. Ingenium stond in voor de studies van de technieken en Ingenium Energie treedt voor dit project op als energieadviseur. Daarnaast voert Ingenium hier ook de commissioning uit.

Onderwijs en Navorsing 4 is een laboratoriumgebouw van ca. 40.000 m² specifiek voor biotechnologie en is gevestigd op de campus Gasthuisberg van de Katholieke Universiteit te Leuven. Ingenium stond in voor de technische uitrusting van het gebouw dat werd opgeleverd in 2012.

Het gebouw bevat laboratoria met microbiologische veiligheidskasten (Laminair Air Flow), zuur- en productkasten, waarin o.a. stamcellenonderzoek en onderzoeksclusters van het VIB zijn gehuisvest.  Schrijf- en kantoorruimte voor 'postdocs' zijn geïntegreerd in de landschapslaboratoria. Omwille van de specifieke veiligheidseisen is een hoog verluchtingsvoud vereist. 
Twee volledige bouwlagen zijn gereserveerd voor de cleanroom van het centrum voor celtherapie en weefselbanken en de industriële apotheek van UZ Leuven. Voor de laboratoria met specifieke apparatuur, radiologische en chemische veiligheidseisen en L3 inperkingsniveau, zijn aparte lokalen voorzien. De 2 bouwlagen zijn samengevoegd tot 1 extra hoge bouwlaag waarbij de cleanrooms zich onderaan bevinden en de  corresponderende technische ruimte op een licht platform erboven. Deze configuratie biedt een maximale flexibiliteit en garandeert de kortste afstanden van luchtgroep naar eindeenheid. Het betreft in totaal ca. 600 m² cleanrooms en ca. 1300 m² ondersteunende functies. Hiervan is ca. 450 m² luchtzuiverheidsklasse B en ca. 150 m² luchtzuiverheidsklasse C.
Eén bouwlaag met cafetaria en auditorium functioneert als interface met de omgeving en de naburige gebouwen. Het gebouw is aangesloten op de supply tunnel van de campus. Onder het gebouw zijn parkeergarages voorzien. 

Ingenium Energie treedt voor dit project op als energieadviseur:

  • Energiestudie overeenkomstig het besluit energieplan voor uitbreiding met meerverbruik groter dan 0,01 PJ (Primaire energie)
  • EPB-advies en EPB-verslaggeving
  • Rendabiliteitstudie koudeproductie

Daarnaast voert Ingenium hier ook de commissioning uit.

Het ontwerp en de realisatie kwam er in samenwerking met Air Consult Engineering.