Warmtenettarieven NMDA Infrax

Ingenium en 3E hebben in opdracht van INFRAX de verschillende kostenposten van een warmtenetsysteem geïnventariseerd en becijferd voor zowel residentiële als niet-residentiële verbruikers.  We onderscheiden onder meer de kost voor aansluiting, de kost voor vastrecht, het warmtetarief en de herinvesteringskost. De studie omvat in het bijzonder de toepassing van het principe van “Niet Meer Dan Anders” NMDA binnen de Vlaamse regelgeving en context.

De aansluiting op een warmtenet vertegenwoordigt een vermeden kost voor de investering in een gasaansluiting, gasketel en rookgasafvoer (schouw). Daarnaast kunnen ook andere voordelen meegenomen worden: in de nieuwe EPB-regelgeving kan een aansluiting op een warmtenet volstaan om aan de verplichtingen inzake hernieuwbare energie te voldoen. Dit stemt overeen met een vermeden kost voor energiebesparende maatregelen.  
Het vermeden vastrecht is onafhankelijk van de omvang van het warmteverbruik en wordt berekend op basis van het vastrecht voor aardgas alsook de kosten uitgespaard voor onderhoud en reparatie van de CV-ketel. Hierin zit tevens het verplicht tweejaarlijkse nazicht vervat. Het warmtetarief is verbruiksafhankelijk en weerspiegelt de marktwaarde van warmte. Hierbij wordt de kostprijs van aardgas gecorrigeerd met een rendementsfactor voor de gasketel. De herinvestering vertegenwoordigt de vervanging van de gasketel op het einde van diens levensduur. In principe geschiedt deze investering eens per 15 à 20 jaar. Om evenwel een plotse prijsschok te vermijden alsook het betalingsrisico te minimaliseren kan deze bijdrage worden gespreid doorheen de tijd, door ze bijvoorbeeld mee te nemen in het vastrecht.
De Nederlandse regelgeving inzake warmtenetten gaat uit van het principe van “Niet Meer Dan Anders” (NMDA). Het NMDA-beginsel houdt in dat een zodanig tarief voor warmte wordt gevraagd dat het de warmteverbruiker gemiddeld niet meer kost dan bij gebruik van aardgas voor individuele centrale verwarming. Deze logica op basis van “vermeden kosten” vindt stilaan ook ingang in Vlaanderen, zij het zonder specifiek regelgevend kader.