Leasinvest Audit & Meerjarenonderhoudsplan technische installaties

Op vraag van Leasinvest Real Estate voerde Ingenium een conditiebepaling uit op de gebouwen in de Zeutestraat en de Motstraat te Mechelen. De audit heeft als doel de staat van de technische installatie in kaart te brengen en af te toetsen aan de in het onderhoudscontract opgelegde bepalingen. Bij de gedetailleerde analyse wordt een onderscheid gemaakt tussen gebreken die zich nu manifesteren en zaken die op lange termijn moeten gebeuren. Tevens werd een meerjarenonderhoudsplan opgemaakt, dit om de beheerder toe te laten een beeld te vormen van de staat van de technische installatie en het budget voor de komende jaren in te plannen. Hierbij werd de methodiek van NEN 2767 gevolgd.