Woonzorgcentrum De Zeven Torentjes, Brugge

Het bestaande rusthuis de Zeven Torentjes is afgebroken om plaats te maken voor een modern, energiezuinig woonzorgcentrum met 126 bedden. Het bestuur kiest voor een groen gebouw waarin energiebesparende technieken worden toegepast en waarin de ecologische voetafdruk wordt beperkt waar mogelijk.

Ingenium treft voorzieningen zoals groendaken met esthetische en ecologische functie, buffertanks, regenwatercaptatie, zonneboilers en fotovoltaĆÆsche cellen. Bij de studie en uitvoering van deze toepassingen verliest Ingenium het comfort en de zorg voor de toekomstige bewoners niet uit het oog. Alle inrichtingen en installaties voldoen aan de huidige eisen inzake ouderenzorg. Zo is iedere bewoner voorzien van een ruime kamer met eigen sanitair. Daarnaast zijn er leefgroepen gecreĆ«erd op niveau van de afdelingen, met een eigen keuken. Deze keukenvoorzieningen zijn afgestemd op de recente HACCP-normering.