Opwaardering gebouwenbeheersysteem Emmaüs campus

Het bestaande gebouwenbeheersysteem was historisch gegroeid en bevatte reeds 2 generaties hardware en software. De automatische regeling van bepaalde installaties op de campus gebeurde ofwel vanuit het centraal (oud) systeem, ofwel vanuit de (oude) locale regeling zelf. Bij het uitvoeren van onderhoud konden bij gebrek aan stock de oude elementen niet meer vervangen worden. Er werd beslist om zowel de automatische regeling van ca. 60 onderstations op te waarderen en te laten aansturen door een nieuw gebouwenbeheersysteem.

Ingenium assisteerde door het uittekenen van een nieuwe architectuur voor het systeem en het schrijven van een bestek met prijsvraag voor uitvoering van de opwaardering van deze systemen.