Dynamische vochtsimulatie Lieven Gevaerttoren

Het Fotomuseum in Antwerpen wordt uitgebreid met een nieuw depotgebouw. Om de prestatie van het voorgestelde concept te voorspellen en eventueel het voorstel bij te sturen nam Provincie Antwerpen Ingenium in de arm. Het concept is geënt op het Denemarkenmodel waarbij zo weinig mogelijk technieken gebruikt worden om het binnenklimaat bij te sturen. Ingenium voerde een resem hygrothermische simulaties uit en besloot dat de installaties te groot gedimensioneerd waren, wat zou leiden tot een vrij hoog energiegebruik. Ingenium werkte een aangepaste regeling uit om het energiegebruik van die installaties te beperken.