Energieadvies Dexia Pacheco

Ingenium werd in opdracht van Dexia in 2008 als onafhankelijk energieadviseur aangesteld om de energieoptimalisatieprojecten voor het Pachecogebouw te identificeren en te evalueren.
Samen met de plaatselijke onderhoudsfirma (Dalkia) werden voorstellen uitgewerkt tot reductie van de energiebehoefte voor verwarming en koeling.  Enerzijds door het verlagen van de instellingen van regeling (temperatuur setpunten, klokinstellingen,..) en anderzijds door voorstellen tot aanpassing van de koel- en verwarmingsinstallatie.
Er werden gedetailleerde kosten-batenstudies en comfortstudies uitgevoerd en volgende voorstellen werden weerhouden: verlagen temperatuurinstellingen in winter en verhoging in zomer, aanpassing kloksturing van luchtgroepen, WKK op biodiesel en een bijkomende warmtepomp voor gelijktijdig koelen en verwarmen