Nieuw Administratief Centrum (NAC)

Het stadsbestuur van Kortrijk had nood aan nieuwe en performante administratieve zones, in de eerste plaats voor een betere dienstverlening aan de burger. Het bestaande KBC-gebouw naast het Stadhuis werd aangekocht, en volledig gerenoveerd. Ingenium stond in voor de studie en het ontwerp van de HVAC-installaties en de elektrische installaties.