Herconditionering, Woonzorgcentrum Huize Sint Angela

De vzw Borgerstein nam de exploitatie over van het niet-erkend rusthuis Huize Sint Angela, met de bedoeling een erkenning te verkrijgen.

Alle ingrepen die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een volwaardige erkenning als rusthuis, voor het goed functioneren en een duurzaam beheer, werden ondertussen uitgevoerd. Daarnaast werd een algehele opfrissing van het gebouw beoogd.
Het gebouw heeft drie vleugels en twee niveaus. In totaal zijn er 60 kamers. Alle kamers werden voorzien van nieuwe technieken (sanitair, elektriciteit, …). In het bijzonder werd werk gemaakt van de vervanging van de elektrische verwarming door een centrale verwarmingsinstallatie op gas. Tevens werd op het dak een grote zonneboilerinstallatie voorzien voor de productie van sanitair warm water. Ook de volledige keuken werd vernieuwd.
De werken dienden gefaseerd te gebeuren waarbij steeds een deel van het gebouw operationeel bleef met bewoners. Er werd tevens een tijdelijke constructie naast het gebouw geplaatst voor tijdelijke huisvesting van een aantal bewoners.

Bij iedere fase hield Ingenium zorgvuldig rekening met de hedendaagse eisen op vlak van comfort voor de bewoners.