Bioversneller, Zwijnaarde

De bioversneller is een biotech researchgebouw bij het industriepark van Zwijnaarde.

De bioversneller is een biotech researchgebouw bij het industriepark van Zwijnaarde waarin onder andere het beursgenoteerde Ablynx (onderzoek naar nano-bodies) gehuisvest wordt. Het gebouw bestaat uit 10 aparte units van circa 1.000 m² waarin telkens onderzoekslaboratoria, kantoren, schrijfruimten en opslagruimte (koelcellen en -80 diepvriezers) voorkomen.  Gezien de steeds wisselende technische eisen die gesteld worden aan hedendaagse researchlaboratoria, is duurzaamheid in het concept zélf ingebakken.  Het concept van de technische uitrusting is namelijk zo opgebouwd, dat op het niveau van de units een maximale flexibiliteit mogelijk is. De laboratoria hebben een inperkingsniveau L2 en worden gekoeld tot 21°C. Onder het gebouw bevindt zich een open parking.
Naast de klassieke technieken biedt het gebouw ook persluchtverdeling, stoomproductie en verdeling van autoclaven voor labotoepassing, overdruk/onderdruk regeling en HEPA-filtratie in laboratoria.

Het gebouw werd ontworpen in de periode 2007-2008. Gezien de korte planning is gekozen om het project uit te voeren in bouwteam. Naast Ingenium zijn hierbij ook architecten Sumproject en de aannemers Ipes en Denys betrokken. De uitvoering is gestart eind 2008 en voltooid in 2010.

Ingenium voert ook de EPB-verslaggeving uit voor dit project.
Ingenium stond voor dit project ook in voor het uitvoeren van een audit op het geleverde onderhoud en voor de optimalisatie van het onderhoudscontract.