Studie masterplan warmtevoorziening Evonik Degussa

Uitwerking masterplan voor de warmtevoorziening naar een aantal gebouwen op de site ter vervanging van het huidige stoomnet dat einde levensduur is en dringend aan vervanging toe is.

Er werd  geadviseerd om een lokaal warmtenet uit te bouwen, dat gevoed wordt met warmte van reststoom, afkomstig van de productieprocessen op de site.