Studie lokale energieproductie bedrijventerrein Waggelwater, Brugge

Ingenium heeft een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor lokale energieproductie op bedrijventerreinen met maximale toepassing van hernieuwbare energie. Hierbij werd voor 16 bedrijven gelegen op het bedrijventerrein Waggelwater in Brugge energieadvies geleverd met betrekking tot toepassing van eigen energieproductie en tot optimalisatie van het energieverbruik. Als onderdeel van deze studie werd een typebestek opgesteld voor PV-installaties en werd een bijhorend begeleidingstraject voor realisatie van een PV-installatie gedefinieerd.