Datacenter Boudewijngebouw, Ministerie Vlaamse Gemeenschap

Het 400 m² grote datacenter van het Boudewijngebouw in Brussel vormt een van de belangrijkste ICT-centra van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Om het hoofd te bieden aan een steeds grotere behoefte aan oppervlakte en flexibiliteit om ICT-apparatuur en servers te plaatsen, werd het bestaande datacenter aangepast. De aanpassingen situeren zich op vlak van elektriciteit, no break, noodstroomaggregaten van meer dan 1MW, klimatisatie, structuurbekabeling in koper en glasvezel, beveiliging, blusgasinstallatie, energiebeheer en beheersysteem van alle technische installaties voor de computerzaal. Daarenboven deed Ingenium de veiligheidscoördinatie verwezenlijking bij deze ingrijpende werkzaamheden.

Tijdens de werken dienden de bestaande applicaties te blijven draaien zonder onderbreking. De aanpassingswerken werden gefaseerd uitgevoerd.