Heilig Hartziekenhuis - Leuven

In eerste instantie werd, van de studies die Ingenium uitvoerde voor dit ziekenhuis, de volledige telefoniecentrale vernieuwd. In het kader van het Masterplan dat ontwikkeld werd voor dit ziekenhuis, is voor het ogenblik Project 1 (ca. 10.000 m² nieuwbouw en verbouwing) in uitvoering. Project 1 houdt de renovatie en uitbreiding in van de medisch technische diensten, het operatiekwartier, de recovery, de intensieve zorgen, de materniteit, de spoedafdeling, het mortuarium, de fysiotherapie, de afdeling functieproeven, nucleaire en wisselverdiep… Het bijzondere aan dit project is dat alle basisvoorzieningen van de vitale delen moeten vernieuwd worden en dat tegelijkertijd de volledige technische installatie operationeel moet blijven. Om ook de werking van het ziekenhuis mogelijk te houden, werd eerst een voorlopige spoed ingericht en een voorlopig operatiekwartier in het nieuwbouw blok. Na de renovatie van een bestaand blok werden daar de definitieve spoed en het operatiekwartier ingericht. Voorafgaandelijk hieraan werden reeds een aantal afbraak- en instandhoudingswerken uitgevoerd, die het moesten mogelijk maken om project 1 uit te voeren zonder de dagelijkse werking van het ziekenhuis in gedrang te brengen. Hierin werd een volledig nieuwe hoogspanningscabine, dieselgroep, algemeen laagspanningsbord en noodbord voorzien, alsook een volledige centrale voor zuurstof, lachgas en stikstof.

Uitvoering (1) Telefonie, (2) Afbraak- en instandhoudingswerken, (3) Voorlopige spoed, (4) Voorlopig operatiekwartier, (5) Project 1 Masterplan.