Energieplan Gasthuisberg, UZ Leuven

Ingenium heeft in opdracht van UZ Leuven het energieplan opgesteld voor het geheel van de gebouwen gelegen op de site Gasthuisberg en in beheer van UZ Leuven (2006). Het energieplan werd in 2010 geactualiseerd. 

In 2006 heeft Ingenium in opdracht van UZ Leuven het energieplan opgesteld voor het geheel van de gebouwen gelegen op de site Gasthuisberg en in beheer van UZ Leuven.  Het energieplan werd opgesteld overeenkomstig het besluit Energieplan en werd conform verklaard door het VEA (Vlaams Energieagentschap). Het omvat een globale studie en detailstudies van de verschillende installaties voor HVAC en elektriciteit. Bij de uitvoering van enkele specifieke detailstudies werd samengewerkt met Daidalos-Peutz voor de IR-metingen en bouwfysisch advies en met Technofluid voor de persluchtlekdetectie.

In 2010 werd het energieplan succesvol geactualiseerd.  Alle verplichte uit te voeren maatregelen (ondermeer tijdssturing op de ventilatiegroepen) werden door het UZ Leuven binnen deze termijn uitgevoerd. Een aantal nieuwe besparingsvoorstellen werden geïdentificeerd, bijvoorbeeld de (her)indienststelling van de WKK. 

Deze maatregelen worden door het ziekenhuis, volgens het in het Energieplan vermelde tijdskader, geïmplementeerd.