Julianus Tongeren audit branddetectie

Ingenium heeft de installatie voor branddetectie en -melding onderzocht in het shoppingcenter Julianus te Tongeren. Hierbij werd nagezien welke optimalisaties nodig zijn om de installatie af te stemmen op het huidige gebruik van het gebouw in overeenstemming met de vigerende brandwetgeving en in overleg met de lokale brandweer.