IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) Tanneke Tielt

Om aan de nieuwe noden van buitenschoolse opvang te kunnen voldoen kiest het stadsbestuur van Tielt voor een laag energie nieuwbouw ter vervanging van de bestaande gebouwen van IBO Tanneke.

Het stadsbestuur Tielt biedt met kinderopvang Tanneke een kwaliteitsvolle kinderopvang aan. Bij het ontwerp van de technische installatie heeft Ingenium extra aandacht geschonken aan de flexibiliteit nodig voor het opvangen van kinderen in de leeftijdsgroep van 2,5 tot en met 12 jaar. In de nieuwbouw is het mogelijk om bepaalde delen van het gebouw afzonderlijk af te sluiten. Hierdoor kan bij niet-bezetting van bepaalde lokalen de energievraag beperkt worden.