Opmaak onderhoudscontract gebouwen De Rand vzw

Vzw De Rand heeft 7 gemeenschapscentra: De Boesdaalhoeve, de Bosuil, de Kam, de Lijsterbes, de Moelie, de Muse en de Zandloper. Ingenium staat in voor de opmaak van het onderhoudsdossier voor de deze gemeenschapscentra  Tevens zal Ingenium de opvolging van de toegewezen onderhoudsfirma voorzien. Dit door middel van periodieke opvolgvergaderingen en steekproeven op het preventief en correctief onderhoud. In de opvolgvergaderingen worden minimaal volgende punten besproken: toegangsmodaliteiten, veiligheidsvoorschriften, manier van rapporteren, werkingsuren, evaluatie van het door de aannemer gedane beheer en onderhoud , de korte- en langetermijnplanning, voorstellen met betrekking tot het modificatief onderhoud, geregistreerde storingen en evaluatie, evaluatie energie en het actueel houden van de documenten (onder andere as-built dossier).