Condensatieprobleem bezoekerscentrum De Nachtegaal

Het bezoekerscentrum De Nachtegaal De Panne kampte met een vochtprobleem. Ingenium achterhaalde via een meetcampagne de oorzaak van het vochtprobleem en stelde technische oplossingen voor om het probleem te voorkomen.