Gemeenschapscentrum De Boesdaalhoeve

In het gemeenschapscentrum De Boesdaalhoeve heeft Ingenium een conditiemeting conform de NEN 2767 op de HVAC uitgevoerd. Aansluitend werd een oplossing voorgesteld voor de vastgestelde problemen.

Het gemeenschapscentrum De Boesdaalhoeve ondersteunt het Nederlandstalig karakter van de rand en organiseert meerdere optredens en voorstellingen gedurende het jaar.

Ingenium heeft een audit conform de NEN 2767 uitgevoerd waarbij vastgesteld werd dat verschillende installatieonderdelen het correct functioneren van de installaties verhinderen. Deze gebreken waren het gevolg van de ouderdom van de installatie, het ontbreken van structureel onderhoud, verkeerde keuze van ventilatieroosters, het ontbreken van een gebruiksvriendelijk gebouwenbeheersysteem …

Aansluitend is er een meerjareninvesteringsplan opgesteld. Dit plan bevat een eerste budgetraming en concrete oplossingen. Hierdoor heeft vzw De Rand een overzicht van toekomstige investeringen, waarin de volgende problemen prioritair zijn aangepakt. Het geplaatste regelsysteem was niet gebruiksvriendelijk, totaal verouderd, en werkte niet meer naar behoren. Ingenium stond in voor de studie van een gebruiksvriendelijk gebouwenbeheersysteem dat instaat voor de regeling van de verwarming en de ventilatie.

Het aanwezige concept van de verwarming en ventilatie in de voorstellingsruimte liet niet toe om de zaal op de gewenste temperatuur te krijgen. Ingenium heeft de nodige aanpassingen bestudeerd.