Ondergrondse parking Veemarkt

In Kortrijk werd het plein Veemarkt heraangelegd en tezelfdertijd werd onder het plein een parkeergarage van 6 verdiepingen voor 596 wagens aangelegd. INGENIUM verzorgde de studie en het ontwerp van alle technische uitrustingen met inbegrip van toegangscontrole gebouwenbeheersysteem en branddetectie, ventilatie met verdringingssysteem, sanitair en liften.