AZ Sint-Jan Brugge - Toekomstig datacenter V-blok

Het AZ Sint Jan Brugge vernieuwde zijn redundant datacenter gezien de groei in applicaties.

Het AZ Sint Jan vernieuwde zijn redundant datacenter en beschikt hierbij nu over 2 volwaardige datacenters. Na verkenning van de mogelijkheden werd beslist om dit redundante datacenter on site te houden. De white space bedraagt ca. 200m² en beantwoordt aan Tier3. De uitdaging bestond erin om in een kelderverdieping met bestaande technieken het datacenter onder te brengen. Daarnaast werd een redundant fibernetwerk aangelegd en een nieuwe hoogspanningscabine. Dit om Tier3 niveau te bereiken.