Energieaudits voor Eandis

Bij een globale energieaudit worden naast de bouwfysica en de volledige technische installaties ook de gebruikers onder de loep genomen. Bij de bespreking van de bouwfysica wordt vooral de isolatiegraad en de luchtdichtheid van het gebouw geanalyseerd. Waar mogelijk, formuleren we voorstellen tot optimalisatie. Bij de technische installatie beschouwen we o.a. de verwarmings- en koelinstallaties, verlichting, ventilatie, regeling,.... Tevens onderzoeken we de mogelijkheid tot integratie van alternatieve energietechnieken (PV-installatie, zonneboiler, WKK, ...). Afhankelijk van de noodzaak wordt er een meetcampagne uitgevoerd. Op gebruikersniveau onderzoeken we o.a. de beste manier om een energieboekhouding bij te houden. Ook worden voorstellen gedaan om gebruikers te sensibiliseren. Telkens worden maatregelen uitgewerkt die het energieverbruik doen dalen. Voor elke uitgewerkte maatregel geven we de geraamde investeringskost, de besparing en de terugverdientijd mee.

In totaal werden reeds 18 audits uitgevoerd. Hieronder worden enkele audits opgesomd:

  • Gemeentelijke basisschool De Waterleest te Zemst
  • Gemeenschapscentrum De Route te Sint-Gillis-Waas
  • Cultureel Centrum Wauterbos te Sint-Genesius-Rode
  • Dienstencentrum Sas te Bredene
  • RVT Ter Leenen te Nevele
  • Gemeenthuis De Panne
  • Polyvalent gebouw De Brouwerij te Kruibeke
  • Sporthal De Steenberg te Tervuren
  • Gemeentelijk Zwembad Veurne