Woonzorgcentrum De Zathe

OCMW Nieuwpoort bouwt een nieuw woonzorgcentrum voor 96 bewoners ter vervanging van het huidige woonzorgcentrum De Zathe.  Hiermee wil het OCMW-bestuur een rustgevende en aangename leefomgeving bieden aan bejaarden bij wie dagelijks professionele medische, verpleegkundige en sociale zorgverlening noodzakelijk is. Naast de kamers voor de residenten is er ook voorzien in een centrale keuken en een aantal gemeenschappelijke functies zoals onthaal, polyvalente ruimte, administratie... Ingenium staat in voor de studie en de opvolging van de technische uitrusting.

Ook op het vlak van duurzame energie wenst het OCMW Nieuwpoort zijn steentje bij te dragen. Daarom is gekozen voor een water/water warmtepomp met verticale grondwarmtewisselaar. Hiermee wordt in de winter warmte uit de bodem onttrokken worden en aan het gebouw afgegeven. In de zomer staat de verticale grondwarmtewisselaar dan in voor de koeling van het gebouw.