Cartamundi - advies zomercomfort en energiebeheer

Ingenium assisteert Cartamundi om op korte termijn een oplossing te bieden voor het oververhittingsprobleem in de kaartmakerij. Ingenium vertaalt hierbij de geselecteerde oplossing naar technische eisen en vormt het technisch aanspreekpunt voor de aannemer.

Ingenium begeleidt Cartamundi eveneens bij het beperken van de energiebehoefte en het identificeren van besparingsmogelijkheden. Het energie-advies vertrekt vanuit een gedetailleerde inventarisatie van de aanwezige verbruikers en eindigt bij een conceptvoorstel voor toekomstige duurzame productie van warmte en koude bij Cartamundi. Ook diverse quick-wins zijn geïdentificeerd. Ingenium ontwikkelt een stappenplan voor het realiseren van de voorgestelde maatregelen.

Enkele voorstellen zijn geformuleerd om het comfort te verbeteren: het plaatsen van dakisolatie, extra koelbatterij in de bestaande pulsiegroep, het plaatsen van een extra ventilatiegroep en vervangen van de ijswatermachine.

Daarnaast zijn er ook enkele voorstellen tot energiebeheer gebracht: frequentieregelaars op ventilatiegroepen, reduceren basislast elektriciteit, implementatie van bijkomende regeling op de HVAC-installatie, renovatie stookplaats.

De inpassing van duurzame koude- en warmte, bijvoorbeeld door toepassing van koude-warmteopslag past binnen de algemene bedrijfsfilosofie van Cartamundi omtrent duurzaam ondernemen. Cartamundi heeft hiertoe al zijn eerste stappen gezet met de indienstname van een zonneboiler.