Hogeschool Antwerpen gebouw N technische audit

Ingenium voerde een audit uit op het gebouw N (labogebouw) van de Hogeschool Antwerpen conform NEN 2767, die zowel een beoordeling van het gevoerde onderhoud als de algemene staat van de technische installaties in het gebouw omvat.

De taken van Ingenium omvatten:

  • Auditeren van de technische installaties conform NEN 2767.
  • Analyseren van het onderhoudscontract en vergelijken van de rapportering van de onderhoudsfirma met het onderhoudscontract.
  • Bepalen van de score van de installaties op basis van de vastgestelde gebreken, de omvang en de intensiteit hiervan conform NEN 2767-1.
  • Risico inschatting  conform de NEN 2767-1.
  • Bepalen van een totaalscore en de geaggregeerde score van gebouwdelen en disciplines conform NEN 2767-1.
  • Opmaak van een meerjaren onderhoudsplanning op basis van de vaststellingen uit de audit conform NEN 2767-1.