Ancienne Belgique – Ontwerp HVAC en WKK installatie

Ingenium ontwerpt de nieuwe warmteproductie in de Ancienne Belgique, Brussel. Ingenium werkt in opdracht van het Facilitair Bedrijf en Het Fonds voor Culturele Infrastructuur. Een warmtekrachtkoppeling vormt het nieuwe hart van de energielevering in het concertgebouw. Gezien de gebouwfunctie, worden hoge akoestische eisen opgelegd aan de technische installaties.