Ancienne Belgique – Ontwerp HVAC en WKK installatie

Ingenium ontwierp de nieuwe warmteproductie in de Ancienne Belgique, Brussel. Ingenium werkte in opdracht van het Facilitair Bedrijf en Het Fonds voor Culturele Infrastructuur.

Een warmtekrachtkoppeling vormt het nieuwe hart van de energielevering in het concertgebouw. Gezien de gebouwfunctie, werden hoge akoestische eisen opgelegd aan de technische installaties. Daarnaast werd de bestaande stookplaats gerenoveerd en werd de CV-installatie omgebouwd van constant naar variabel debiet.