Stadhuis Menen - renovatie

Het stadhuis van Menen werd onderworpen aan een ingrijpende bouwkundige renovatie met respect voor de oorspronkelijke structuur van de historische panden.

Het project Stadhuis Menen is een ingrijpende bouwkundige renovatie, waarbij voornamelijk aandacht wordt besteed aan het herstellen van de oorspronkelijke structuur van de historische panden. Het beschermde gebouw met zijn historisch waardevolle karakter brengt de bestuurs- en administratieve diensten van de stad Menen onder. Een opvallende nieuwe transparante structuur, met inbegrip van een panoramische lift, bevordert het verticale en horizontale verkeer.
Ingenium stond in voor het ontwerp en de opvolging van de volledige vernieuwing van de technische installaties (verwarming, koeling, sterk -en zwakstroom, sanitair, personenlift, kleingoederenlift). Bij de integratie van de technieken diende in het bijzonder de relatie met het historisch kader nauwlettend in het oog gehouden te worden. De blikvanger van het stadhuis is de nieuwe raadzaal die, naast een complete luchtbehandelingsinstallatie, is uitgerust met een uitgebreide conferentie-installatie, die bovendien de mogelijkheid biedt een elektronische stemming uit te voeren.