BZIO NEN 2767 audit en strategie bepaling

Voor de revalidatie centra BZIO en Koninklijke villa te Oostende heeft Ingenium een conditiemeting uitgevoerd op het bouwkundige deel en op de technische installaties.

Voor de revalidatie centra BZIO en Koninklijke villa  heeft Ingenium een conditiemeting conform de NEN 2767 uitgevoerd op het bouwkundige deel en op de technische installaties. Er is een meerjarenbudget planning opgemaakt met de vraag of een volledige renovatie of enkel vervanging van elementen noodzakelijk is. Bijkomend is gekeken naar de bezetting van het personeel voor technisch onderhoud. In de gebouwen is een externe onderhoudsdienst aanwezig en een interne technische dienst. Ingenium heeft een stappenplan opgesteld om te komen tot een nieuwe structuur